Препоръчани:
Реклама
Consumers Care Representative with Finish, Swedish, Dutch, Russian, French, Danish, Norwegian
Astrea Recruitment
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, банки, финанси, инвестиционна дейност, застрахователна дейност
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа