Препоръчани:
Реклама
Асистент на Директор стратегически клиенти
ТЕЛЕПОИНТ ООД
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, информационни технологии, телекомуникации
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа