Препоръчани:
Реклама
Лаборанти
Оргахим АД
Населено място: Русе
Местоположение: Русе
Бизнес сектор: химия и химични технологии
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа