Препоръчани:
Реклама
Financial Controller
Оргахим АД
Местоположение: Русе
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, банки, финанси, инвестиционна дейност, химия и химични технологии
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа