Препоръчани:
Реклама
Специалист Маркетинг
Оргахим АД
Местоположение: Русе
Бизнес сектор: маркетинг, реклама, връзки с общ., химия и химични технологии
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
JobTiger-обяви за работа