Препоръчани:
Реклама
Data Delivery Specialist with German or English
Astrea Recruitment
Местоположение: Варна
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, маркетинг, реклама, връзки с общ., телекомуникации
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа