Препоръчани:
Реклама
Experienced React Developer | Big Data/ Machine Learning
JTR
Местоположение: София
Бизнес сектор: информационни технологии, компютърна техника-софтуер, консултантска дейност
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа