Препоръчани:
Реклама
System Administrator for Linux/Unix
JTR
Местоположение: София
Бизнес сектор: информационни технологии, компютърна техника-хардуер, компютърна техника-софтуер
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа