Препоръчани:
Реклама
Технически – търговски сътрудник
Astrea Recruitment
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, продажби, обслужване на клиенти
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа