Препоръчани:
Реклама
Асистент Оперативен Мениджър
Astrea Recruitment
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, мениджмънт
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа