Препоръчани:
Реклама
Marketing & Biz Dev Intern
Империя Онлайн ЕАД
Местоположение: София
Бизнес сектор: информационни технологии, маркетинг, реклама, връзки с общ.
Тип заетост: стаж на пълно работно време
Ниво в йерархията: Неквалифициран персонал
JobTiger-обяви за работа