Препоръчани:
Реклама
Voice Support Agents with Mandarin or Japanese & English (night or late shifts)
Astrea Recruitment
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, консултантска дейност, телекомуникации
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа