Препоръчани:
Реклама
Client Support Specialist with Turkish, German, Russian, Czech, Dutch, Portuguese
Astrea Recruitment
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа