Препоръчани:
Реклама
Ръководител следпродажбен сервиз
Astrea Recruitment
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, мениджмънт, производствена дейност
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа