Препоръчани:
Реклама
PM Project Assistant at STP
СТП България ЕООД
Населено място: Варна
Местоположение: Варна
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
JobTiger-обяви за работа