Препоръчани:
Реклама
Експерт продажби
Информационни портали ООД
Местоположение: София
Бизнес сектор: интернет, е-търговия, маркетинг, реклама, връзки с общ., продажби, обслужване на клиенти
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа