Препоръчани:
Реклама
Стефан Аврамов: Промените в Закона за биоразнообразието противоречат на духа на директивите за "Натура"

На 7 януари правителството публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за биологичното разнообразие, изработен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), със срок за становища до 8 февруари. Законът от 2007 г. насам транспонира задълженията на държавата по управление на природозащитната мрежа "Натура 2000", които са определени от две европейски директиви – за дивите птици и за видовете и местообитанията. За "Дневник" експертът на Българска фондация...
dnevnik.bg - Най-важните новини