Препоръчани:
Реклама
Solution Specialist | Treasury - Cash Management and Financial Platform
JTR
Местоположение: София
Бизнес сектор: информационни технологии, компютърна техника-софтуер, селско и горско стопанство, рибовъдство, търговия на едро и дребно, внос и износ, хранителна промишленост
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа