Препоръчани:
Реклама
Стажантска програма
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
Населено място: Винер Нойдорф / Куфщайн
Държава: Австрия
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, продажби, обслужване на клиенти, транспорт, логистика, спедиция
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
JobTiger-обяви за работа