Препоръчани:
Реклама
Асистент Отговорник в Детски Клуб с Френски Език
Astrea Recruitment
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, образование, обучение, библ. дейност
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа