Препоръчани:
Реклама
Airline Reservation Agent with German, Polish, Swedish, Italian, Slovak, French
Astrea Recruitment
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа