Препоръчани:
Реклама
Indirect Tax Consultant
JTR
Местоположение: София
Бизнес сектор: банки, финанси, инвестиционна дейност, счетоводство, одитиране
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа