Препоръчани:
Реклама
Marketing Communication Executive (Digital Profile)
Бизнес институт ООД
Местоположение: София
Бизнес сектор: маркетинг, реклама, връзки с общ., образование, обучение, библ. дейност
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа