Препоръчани:
Реклама
Депутатите обвързаха добавките на хората с увреждания с минималния доход

Хората с трайни увреждания ще имат право на финансова подкрепа след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им. База за определяне на размера на месечната добавка за социална интеграция ще бъде гарантираният минимален доход, определен от Министерския съвет. Това записаха депутатите в Закона за интеграция на хората с увреждания при второто му четене.

Спешното изменение се наложи след като Върховният административен съд отмени текстове от правилника...
dnevnik.bg - Най-важните новини