Препоръчани:
Реклама
Software Architect
SmartIT
Местоположение: София
Бизнес сектор: банки, финанси, инвестиционна дейност, информационни технологии
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа