Препоръчани:
Реклама
Условия и правила за участие в играта "Mamma Mia! Отново заедно"

Общи условия и правила за участие в играта Mamma Mia! Отново заедно (наричана за краткост само Играта)

1. Организатори:

"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20
и
"Форум филм България" ЕООД, София, ул. "Брегалница" 43, ет.4

2. Период:

09.07.2018 г., 10:30 часа – 22.07.2018 г., 23:59 часа

3. Награди:
<br...
dnevnik.bg - Любопитно