Препоръчани:
Реклама
Специалисти битови електроинсталации
Star Personaldienste GmbH
Държава: Германия
Бизнес сектор: електроника, електротехника, инженерна дейност, строителна дейност, техническа поддръжка и сервиз, услуги за домакинството
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа