Препоръчани:
Реклама
Архивар
Финтрейд Файнанс АД
Населено място: София
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, банки, финанси, инвестиционна дейност
Тип заетост: длъжност на непълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
JobTiger-обяви за работа