Препоръчани:
Реклама
Кадрови промени в сфертата на комуникациите и маркетинга в Рено Нисан България
От 1 май Симона Гъдева, заема поста Мениджър Връзки с обществеността и Социални медии за Renault и Dacia в България, а Даниел Иванов ще отговаря за Маркетинг и Връзки с обществеността за Nissan. С настоящите промени се прилага и преструктуриране...
Autoplanet1.com - Автомобили