Препоръчани:
Реклама
4 са кандидатите за изграждане на кръговото кръстовище на път II-86 Пловдив - Асеновград
4 са постъпилите оферти в обществената поръчка за изграждане на кръговото кръстовище при км 14+750 на път II-86 Пловдив - Асеновград. То ще замени съществуващото кръстовище на входа на град Пловдив при пресичането на пътя с улица „Асеновградско...
Autoplanet1.com - Автомобили