Препоръчани:
Реклама
Журналистически организации: Концентрацията на медийна собственост е основният инструмент за натиск

"Основният инструмент за упражняване на натиск у нас е концентрацията на собственост върху медиите, икономическите зависимости и други форми на политически контрол върху по-голямата част от медийното пространство и монопол върху каналите за разпространение на медийно съдържание.

Това се казва в частта за България от заключителната декларация на състоялата се днес в София конференция "Медийна свобода и плурализъм: Как да рестартираме основния стълб на...
dnevnik.bg - Най-важните новини