Препоръчани:
Реклама
Recruiter
Soitron
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, информационни технологии, компютърна техника-хардуер, човешки ресурси
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа