Препоръчани:
Реклама
Защо е важно обучението на служителите

Все още има работодатели, които инвестират в по-високата квалификация на служителите си с ясното съзнание, че това ги прави по-големи професионалисти, а освен това по този начин се допринася за бързия растеж на бизнеса. Като за начало е добре мениджърът на компанията или отдела да осъзнае необходимостта от допълнително обучение.

Ето и стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се осигури допълнително обучение и квалификация на персонала в една фирма.<br...
dnevnik.bg - Най-важните новини