Препоръчани:
Реклама
Рецепционист/ка
Вита Рама ООД
Населено място: Емона, община Несебър
Местоположение: Бургас, Варна, Русе, София, други в България
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, туризъм и хотелиерство
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
JobTiger-обяви за работа