Препоръчани:
Реклама
Junior Recruiter (Permanent Full-Time Position)
JobTiger Ltd.
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, консултантска дейност, продажби, обслужване на клиенти, човешки ресурси
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа