Препоръчани:
Водещи новини
Реклама
Главен експерт за гр. Варна
ТД Държавен резерв гр. Варна
Местоположение: Варна
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа