Препоръчани:
Водещи новини
Реклама
Institutional Operations Associate
InterContinental Recruiting
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, банки, финанси, инвестиционна дейност, счетоводство, одитиране
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
JobTiger-обяви за работа