Препоръчани:
Водещи новини
Реклама
Office Administrator
InterContinental Recruiting
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
JobTiger-обяви за работа