Препоръчани:
Водещи новини
Реклама
Мениджър Маркетинг и реклама
Ай Еф Джи Лизинг
Заплата: 970
Местоположение: София
Бизнес сектор: банки, финанси, инвестиционна дейност, информационни технологии, маркетинг, реклама, връзки с общ., мениджмънт, медии
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа