Препоръчани:
Водещи новини
Реклама
Експерт Продажби
Ай Еф Джи Лизинг
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, маркетинг, реклама, връзки с общ., продажби, обслужване на клиенти
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
JobTiger-обяви за работа