Препоръчани:
Реклама
New job opportunity for German speakers in Athens and Sofia !
DK Global Recruitment
Населено място: Sofia, Bulgaria and Athens, Greece
Местоположение: Бургас, Пловдив, София, други в България, други в чужбина
Бизнес сектор: информационни технологии, компютърна техника-софтуер, продажби, обслужване на клиенти, спорт, отдих, рехабилитация, телекомуникации
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
JobTiger-обяви за работа