Препоръчани:
Реклама
Касиер-счетоводител за с. Радиново
Силвър Стар Ритейл ЕАД
Населено място: с. Радиново
Местоположение: Пловдив
Бизнес сектор: автомобилна индустрия, административни и обслужващи дейности, банки, финанси, инвестиционна дейност, застрахователна дейност, счетоводство, одитиране
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
JobTiger-обяви за работа